ISO/IEC 17025 – Test- en kalibratie Laboratoria

Uw bedrijf is betrokken bij onderzoeken of het uitvoeren van kalibraties voor derden?

Met dit systeem toont uw organisatie aan dat niet alleen een kwaliteitsmanagementsysteem wordt beheerd, maar dat de nodige technische kwaliteiten aanwezig zijn en dat uw bedrijf kan aantonen dat technisch geldige analyseresultaten / kalibraties overlegd kunnen worden.

Andere voordelen zijn:

– Duidelijke procesbeschrijvingen
– Competenties van medewerkers op gewenst niveau houden
– Betrouwbare onderzoeksrapportages afleveren

In tegenstelling tot andere normen, wordt ISO/IEC 17025 door de Raad voor Accreditatie (RVA) getoetst.

Wilt u meer informatie? Klik hier om door ons gebeld te worden