OHSAS 18001 (eerste helft 2017 – ISO 45001)

Er wordt veel over gesproken, medewerkers zijn van essentieel belang binnen de organisatie, hoe gaat u hiermee om?

Deze norm houdt rekening met de gevaren betreffende gezondheid en veiligheid; niet alleen voor werknemers maar ook voor bezoekers en andere betrokkenen. Het is aan uw organisatie om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden zich hier terdege bewust van zijn.

OHSAS 18001 houdt zich bezig met het signaleren van gevaren om zo een duidelijk overzicht te krijgen van de mogelijke risico’s binnen de organisatie. Met behulp van controles kunnen deze risico’s gereduceerd, of voorkomen worden. Het doel is om incidenten en ongelukken tot een minimum te beperken en daarmee de veiligheid van alle belanghebbenden te waarborgen en dat er aan wet- en regelgeving wordt voldaan.

Voordelen van OHSAS:

– Systematische aanpak die leidt tot verbetering;
– Essentiële pijler onder het duurzaamheidsbeleid;
– Goede arbeidsomstandigheden zorgen voor beter gemotiveerde medewerkers;
– Lagere verzuimcijfers met financieel positieve gevolgen;
– Minder controles door de arbeidsinspectie bij OHSAS 18001 gecertificeerde bedrijven;
– Aantoonbaar voldoen aan klantwensen met betrekking tot veiligheid en omgang met arbeidsomstandigheden.

Wilt u meer informatie? Klik hier om door ons gebeld te worden