რამდენიმე ISO სტანდარტის ინტეგრაცია

სისტემების ინტეგრაციაში „კვადრა“-ს დიდი გამოცდილება აქვს, ვინაიდან ჩვენ ვმუშაობდით ამ მიმართულებით იქამდეც კი, სანამ მაღალი დონის სტრუქტურების (HLS) სტანდარტები გამოქვეყნდებოდა. ISO-ს განახლებული სტანდარტების შემთხვევაში, ორგანიზაციებს კიდევ უფრო გაუმარტივდებათ მართვის ინტეგრირებული სისტემის დანერგვა, რომელიც რამდენიმე სტანდარტს აერთიანებს.

სისტემების ინტეგრაციის უპირატესობა:
1. საკონსულტაციო დროის, ფინანსური ხარჯების და სისტემის შემდგომ შენარჩუნებასთან დაკავშირებული ხარჯების შემცირება.
2. დოკუმენტაციის გამარტივებული სტრუქტურა.
3. მასერტიფიცირებელი აუდიტების რაოდენობის შემცირება.

გსურთ მეტი ინფორმაციის მიღება? დააჭირეთ აქ ჩვენთან დასაკავშირებლად.