ჩვენი ოფისები

მისამართი
ტელეფონი
ელ.ფოსტა
ს/კ

ათონელის ქ. 23, 0105 თბილისი, საქართველო
(+995) 593 68 68 00
tamar@quadraconsulting.nl
404484152

სახელი და გვარი (აუცილებელი)

ორგანიზაციის დასახელება (აუცილებელი)

თქვენი ელ.ფოსტის მისამართი (აუცილებელი)

თემატიკა:
ზოგადიმართვის სისტემის დანერგვაშიდა აუდიტიტრენინგი

თქვენი გზავნილი