AVG

Ondanks alle opwinding over deze ‘nieuwe’ norm, moet niet worden vergeten dat de wet persoonsbescherming (WPB) reeds bestond sinds 1996.

Nieuwe aandachtspunten zijn:

  • register van procesverwerking en betrokkenen
  • datalek procedure
  • data privacy impact assessment (DPIA)
  • verwerkingsovereenkomsten
  • hogere boetes
  • meer transparantie in de bescherming van de betrokkenen
  • uitwisselen van data binnen en buiten de EU
  • certificering

Zelfs de autoriteit persoonsgegevens erkent dat een goed managementsysteem met betrekking tot kwaliteit (ISO 9001:2015) of informatieveiligheid (ISO/IEC 27001:2013) gebruikt kan worden om aan de meeste eisen van AVG te voldoen.

Ondanks de bovengenoemde aandachtspunten is het niet zo ingewikkeld als men denkt om AVG te implementeren – Quadra heeft reeds een aantal organisaties (zowel multinations als MKB) ondersteund met het toepassen of integreren van AVG.

Wilt u meer informatie? Klik hier om door ons gebeld te worden