ISO 14001 – Milieumanagementsysteem

Bent u betrokken bij het milieu en wilt u er iets aan doen om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties kunnen blijven genieten van een gezonde en schone leefomgeving?

Voordelen van een milieumanagementsysteem:

– Systematisch naar betere milieuprestaties en naleving van wet- en regelgeving
– Scherp inzicht in zowel de impacts als de kansen op milieugebied
– Internationaal herkenbare basis voor certificatie

Deze norm kan u helpen bij het verminderen van nadelige impacts op het milieu. Het verhoogt het bewustzijn zowel bij medewerkers als bij andere belanghebbenden. Tegenwoordig genieten bedrijven met een ISO 14001 certificering de voorkeur boven bedrijven die deze certificering niet hebben.

Mede als gevolg van de nieuwe Europese Richtlijn (EED) van 2018, is de vraag naar een energiemanagementsysteem dat voldoet aan de eisen van ISO 50001:2018 toegenomen. Het gaat hier om het bewaken en meten van het energieverbruik en het voldoen aan wet- en regelgeving.

Wilt u meer informatie? Klik hier om door ons gebeld te worden