ISO 15189 – Medische labarotoria

Deze internationale norm noemt eisen voor competentie en kwaliteit die gelden voor medische laboratoria. Deze norm is nog steeds zeer sterk gebaseerd op ISO 9001 en ISO /IEC 17025.

Voordelen van deze norm zijn:

– Waarborging van onderzoeksresultaten
– Competenties van medewerkers op het gewenste niveau houden
– Voldoen aan (medische) wet-en regelgeving
– Handhaving van vertrouwelijkheid met betrekking tot patiëntgegevens
– Vrijgave van adequate onderzoeksresultaten.

In tegenstelling tot andere normen, wordt ISO 15189 door de Raad voor Accreditatie (RVA) getoetst.

Wilt u meer informatie of heeft u hulp nodig bij de transitie? Klik hier om door ons gebeld te worden.