ISO/IEC 17025 – Test- en kalibratie Laboratoria

Daar is ie dan, de vervanging van de oude versie uit 2005! Wij kunnen je begeleiden bij de overgang naar deze nieuwe versie en ervoor zorgen dat aan alle eisen van deze nieuwe norm wordt voldaan(ISO/IEC 17025:2017).

Uw bedrijf is betrokken bij onderzoeken of het uitvoeren van kalibraties voor derden?

Met dit systeem toont uw organisatie aan dat niet alleen een kwaliteitsmanagementsysteem wordt beheerd, maar dat de nodige technische kwaliteiten aanwezig zijn en dat uw bedrijf kan aantonen dat technisch geldige analyseresultaten / kalibraties overlegd kunnen worden.

Andere voordelen zijn:

– Duidelijke procesbeschrijvingen
– Competenties van medewerkers op gewenst niveau houden
– Betrouwbare onderzoeksrapportages afleveren

In tegenstelling tot andere normen, wordt ISO/IEC 17025 door de Raad voor Accreditatie (RVA) getoetst. Bestaande certificaten volgens de oude norm zullen in 2020 verlopen; zorg voor tijdige transitie!

Hulp nodig? Bel / mail ons om een afspraak te maken of wilt u meer informatie? Klik hier om door ons gebeld te worden.