MPS Florimark

Een kwaliteitsmanagementsysteem voor de bloemen, planten en sierplanten sector. Deze norm wordt meestal geïntegreerd met ISO 9001. MPS/Florimark wordt zowel toegepast door telers als door handelaren. Het is van groot belang dat een dergelijk systeem door de gehele keten wordt toegepast.

Toepassingsgebieden:
• eisen aan telers
• ingangscontrole
• opslag en koeling
• vrijgave en transport
• milieuaspecten
• afvalverwerking

Wilt u meer informatie? Klik hier om door ons gebeld te worden