OHSAS 18001 (Nu – ISO 45001:2018)

Heeft jullie organisatie OHSAS 18001:2007 als een managementsysteem om gezond en veilig werken te bewerkstelligen? Wij kunnen helpen bij het overstappen naar deze nieuwe ISO norm en tevens ervoor zorgen dat een volledige compliance gehandhaafd blijft.

De nieuwe norm reeds gezien en je vraagt je af in hoeverre ISO 45001:2018 de gezondheids- en veiligheidsprestaties binnen de operationele activiteiten zal verbeteren?

Er wordt veel over gesproken, medewerkers zijn van essentieel belang binnen de organisatie, hoe gaat u hiermee om? Deze norm houdt rekening met de gevaren betreffende gezondheid en veiligheid; niet alleen voor werknemers maar ook voor bezoekers en andere betrokkenen. Het is aan uw organisatie om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden zich hier terdege bewust van zijn.

ISO 45001:2018 houdt zich bezig met het signaleren van gevaren om zo een duidelijk overzicht te krijgen van de mogelijke risico’s binnen de organisatie. Met behulp van controles kunnen deze risico’s gereduceerd, of voorkomen worden. Het doel is om incidenten en ongelukken tot een minimum te beperken en daarmee de veiligheid van alle belanghebbenden te waarborgen en dat er aan wet- en regelgeving wordt voldaan.

Voordelen van ISO 45001:2018:

– Systematische aanpak die leidt tot verbetering;
– Essentiële pijler onder het duurzaamheidsbeleid;
– Goede arbeidsomstandigheden zorgen voor beter gemotiveerde medewerkers;
– Lagere verzuimcijfers met financieel positieve gevolgen;
– Minder controles door de arbeidsinspectie bij ISO 45001:2018 gecertificeerde bedrijven;
– Aantoonbaar voldoen aan klantwensen met betrekking tot veiligheid en omgang met arbeidsomstandigheden.

Wij kunnen ook ondersteunen deze nieuwe norm te integreren in een bestaand managementsysteem. Nieuwsgierig? Bel / mail ons om een afspraak te maken of wilt u meer informatie? Klik hier om door ons gebeld te worden.