ISO 15189 – Medische laboratoria

Deze norm is het kwaliteitsmanagement systeem voor medische & klinische laboratoria.  Hieronder wordt verstaan: een laboratorium voor het biologisch, microbiologisch, immunologisch, chemisch, immunohematologisch, hematologisch, biofysisch, cytologisch, pathologisch, genetisch of andere onderzoeken van materialen afkomstig van het menselijk lichaam.

Voordelen van ISO 15189

Het doel is om informatie te verkrijgen voor diagnose, management, voorkomen en behandelen van ziekte bij, of het beoordelen van de gezondheid van mensen. Hiermee kan het laboratorium de kwaliteit waarborgen en continue verbeteren. Daarnaast is het een goed hulpmiddel om competenties te beoordelen en wordt aangetoond dat er zorgvuldig omgegaan wordt met de aan hen toevertrouwde lichaamsmaterialen. Eenmaal geaccrediteerd door de RvA zijn medisch laboratoria verplicht om deel te nemen aan ringonderzoeken: onderzoeken waarbij de testresultaten van verschillende laboratoria met elkaar worden vergeleken.

Voordelen zijn:

  • Waarborging van onderzoeksresultaten
  • Competenties van medewerkers op het gewenste niveau houden
  • Voldoen aan (medische) wet- en regelgeving
  • Handhaving van vertrouwelijkheid met betrekking tot patiëntgegevens
  • Vrijgave van adequate onderzoeksresultaten

ISO 17205 en ISO 15189 worden door de Raad voor Accreditatie getoetst en daarmee geaccrediteerd. Dit in tegenstelling tot de meeste andere normen die door Certificeringsinstellingen gecertificeerd worden.

Zet de volgende stap in je organisatie

Address:

Oude Kerkweg 21, 1251 NX Laren

Telefoonummer:

0650670501

E-mail:

quadra@quadraconsulting.nl

Picture of testimonial author
T-Mobile Netherlands has recently been successfully certified for ISO/IEC 27001:2013. In a tremendous effort, the T-Mobile ISMS Team succeeded in a short time, to fulfil all requirements of the standard and this was only possible with the pragmatic and down to earth approach from our ISO advisors, Quadra Consulting, who enabled this success.
Rating: 5 stars
Picture of testimonial author
Operations Director OMG/Mailmedia: ‘Dankzij Quadra hebben we onze bedrijfsprocessen nog efficënter op elkaar kunnen afstemmen. Hierdoor konden en kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening doorlopend verbeteren.’
Rating: 4 stars
Operations Director OMG/Mailmedia

Dringende vragen?    Neem direct contact met ons op: