ISO 50001 - Energiemanagement

In vele gevallen een kritische bedrijfssuccesfactor mede als gevolg van de herziene Europese Energie Richtlijnen van 2018. Heeft uw organisatie hierbij ondersteuning nodig? Meet u reeds uw energie efficiëntie en verbruik?

Kosten besparen en het reduceren van milieueffecten met ISO 50001

ISO 50001 is het ideale platform om uw bedrijf te ondersteunen bij het opzetten en implementeren van dit managementsysteem en relevante processen teneinde uw energieprestaties te verbeteren voor wat betreft:

  • Energie efficiëntie om kosten te besparen
  • Gebruik en verbruik van energie en
  • Reduceren van broeikasgasemissies en andere milieueffecten

Dit managementsysteem maakt gebruik van het PDCA verbeterproces om aan de eisen van de norm te kunnen voldoen.

Een managementsysteem dat aan de eisen van ISO 50001 voldoet, heeft een belangrijk aandeel in het bewaken en meten van energieverbruik en wettelijke compliance. EU landen zijn verplicht om vanaf nu en uiterlijk in 2030 over afdoende maatregelen te beschikken om een gemiddelde besparing van 4,4% op hun jaarlijks energieverbruik te realiseren. Dit komt overeen met de klimaatdoelstellingen van het Parijs accoord. Extra voordelen kunnen worden bereikt door dit managementssysteem te combineren met ISO 14001.

Zet de volgende stap in je organisatie

Address:

Oude Kerkweg 21, 1251 NX Laren

Telefoonummer:

0650670501

E-mail:

quadra@quadraconsulting.nl

Picture of testimonial author
T-Mobile Netherlands has recently been successfully certified for ISO/IEC 27001:2013. In a tremendous effort, the T-Mobile ISMS Team succeeded in a short time, to fulfil all requirements of the standard and this was only possible with the pragmatic and down to earth approach from our ISO advisors, Quadra Consulting, who enabled this success.
Rating: 5 stars
Picture of testimonial author
Operations Director OMG/Mailmedia: ‘Dankzij Quadra hebben we onze bedrijfsprocessen nog efficënter op elkaar kunnen afstemmen. Hierdoor konden en kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening doorlopend verbeteren.’
Rating: 4 stars
Operations Director OMG/Mailmedia

Dringende vragen?    Neem direct contact met ons op: