Interne & Leveranciers Audits

Interne Audits zijn een doeltreffend middel om vast te stellen dat uw organisatie werkt volgens uw eigen richtlijnen en daarmee voldoet aan de eisen van de betreffende norm(en). Dit is een periodiek terugkerende toetsing van het managementsysteem. (doen we wat we zeggen?) U heeft een management systeem en wil graag een Interne Audit laten uitvoeren? Neem contact met ons op!

Leveranciers audits
Er zijn bijna geen bedrijven die niet inkopen. De band met uw leverancier is daarom ook erg belangrijk. Sommige leveranciers kunnen zelfs essentieel zijn voor uw eindproduct. Door een leveranciersaudit uit te laten voeren kunt u de sterke en zwakke punten inzichtelijk maken en een goed beeld krijgen van de manier waarop uw leverancier aansluit op uw eisen en verwachtingen. Wij kunnen voor u een leveranciersaudit uitvoeren die leidt tot verbeteracties voor de leverancier en u als opdrachtgever. Met andere woorden: controle op de kwaliteit van uw eindproduct!

Wilt u meer informatie? Klik hier om door ons gebeld te worden.

ISAE 3402

Bij het gebruik van ISAE 3402, evalueert een onafhankelijke auditeur de kwaliteit van de uitbestede activiteiten van een service organisatie en beoordeelt daarbij of het bedrijf de resultaten van deze activiteiten beheerst. De ISAE 3402 verklaring kan worden gepubliceerd als een type I of type II rapportage. Bedrijven kunnen kiezen of zij een momentopname (type I) of een rapportage dat op een langere periode betrekking heeft (type II). De ISAE verklaring wordt vaak gebruikt als een onafhankelijk rapport of in samenhang met ISO 27001, maar is geen substituut voor een Informatie Veiligheids  Managementsysteem.

Quadra Consulting is een samenwerking aangegaan met een externe partij die de praktische ISAE 3402 audit zal uitvoeren. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.