Interne & Leveranciers Audits

Interne Audits zijn een doeltreffend middel om vast te stellen dat uw organisatie werkt volgens uw eigen richtlijnen en daarmee voldoet aan de eisen van de betreffende norm(en). Dit is een periodiek terugkerende toetsing van het managementsysteem. (doen we wat we zeggen?) U heeft een management systeem en wil graag een Interne Audit laten uitvoeren? Neem contact met ons op!

Leveranciers audits
Er zijn bijna geen bedrijven die niet inkopen. De band met uw leverancier is daarom ook erg belangrijk. Sommige leveranciers kunnen zelfs essentieel zijn voor uw eindproduct. Door een leveranciersaudit uit te laten voeren kunt u de sterke en zwakke punten inzichtelijk maken en een goed beeld krijgen van de manier waarop uw leverancier aansluit op uw eisen en verwachtingen. Wij kunnen voor u een leveranciersaudit uitvoeren die leidt tot verbeteracties voor de leverancier en u als opdrachtgever. Met andere woorden: controle op de kwaliteit van uw eindproduct!

Wilt u meer informatie? Klik hier om door ons gebeld te worden.