Implementatie

Wat kunnen wij voor U betekenen?

Alvorens een traject in te gaan vinden wij het prettig om eerst geheel vrijblijvend met u om de tafel te zitten en vast te stellen wat geschikt zou zijn voor uw organisatie. Vervolgens zou een traject er als volgt uit kunnen zien:

Bewustzijnstraining – zullen alle medewerkers op de hoogte gebracht worden van het managementsysteem en wat zij hiervan kunnen verwachten.

Oriënterende gesprekken – tijdens deze gesprekken zullen we medewerkers van verschillende afdelingen interviewen om zo een goed mogelijk beeld te krijgen van de werkzaamheden en processen.

Opzetten beleidshandboek – dit handboek noemen wij ook wel de “trouwakte”; in dit handboek wordt omschreven hoe uw bedrijf voldoet aan de gestelde eisen van de betreffende norm(en) en belanghebbenden, waarbij met de huidige “best practice” binnen uw bedrijf rekening wordt gehouden.

Uitvoeren van gevarenanalyse – met alle afdelingen bepalen wat de interne en externe risicofactoren kunnen zijn voor uw bedrijf. Er moeten beheersmaatregelen worden getroffen om mogelijke risico’s te mitigeren.

Schrijven van procedures – alle operationele en managementsysteem processen worden beschreven en vastgelegd in procedures.

Interne Auditeur Training Cursus (IATC) – wij zullen een aantal medewerkers opleiden tot Interne Auditeur zodat u zelf kunt meewerken aan het onderhouden van uw managementsysteem. Met andere woorden: een periodiek terugkerende toetsing van het managementsysteem; voldoen wij nog aan de eisen?

Interne Audit – wordt door ons uitgevoerd nadat bovenstaande stappen zijn afgerond. Tijdens de audit zal onze auditeur documentatie beoordelen en verschillende medewerkers interviewen. Na de audit wordt een rapport geschreven met daarin corrigerende maatregelen / punten ter verbetering en een algehele conclusie, met aanbeveling voor certificering.

Corrigerende maatregelen – deze worden na de audit besproken.

Aanwezigheid bij Certficeringsaudit – bij de eerste certificeringsaudit zullen wij aanwezig zijn en daarna ondersteuning geven bij het oplossen van bevindingen zoals door de auditeurs vastgesteld.

Wilt u meer informatie? Klik hier om door ons gebeld te worden