Implementatie

Wat kunnen wij voor U betekenen?

Alvorens een traject in te gaan vinden wij het prettig om eerst geheel vrijblijvend met u om de tafel te zitten en vast te stellen wat geschikt zou zijn voor uw organisatie. Vervolgens zou een traject er als volgt uit kunnen zien:

Bewustzijnstraining – tijdens deze training komen onder meer de volgende aspecten aan bod:

1. Wat houdt de norm in
2. Wat zijn de voordelen
3. Systeem structuur en opzet
4. Onderhouden van het systeem
5. Voordelen van certificering

Oriënterende gesprekken – Tijdens deze gesprekken zullen we verschillende medewerkers van de verschillende afdelingen interviewen om zo een goed beeld te krijgen van de werkzaamheden en processen.

Opzetten beleidshandboek – Dit handboek noemen wij ook wel de “trouwakte” in dit handboek wordt omschreven hoe uw bedrijf voldoet aan de gestelde eisen van de betreffende norm(en)

Uitvoeren van gevarenanalyse – met alle afdelingen bepalen wat de interne en externe risicofactoren kunnen zijn voor uw bedrijf. Er moeten beheersmaatregelen worden getroffen voor mogelijke risico’s.

Opzetten procedurehandboek – In dit handboek worden alle procedures omschreven die voor uw bedrijf van toepassing zijn. Regelmatig komen er procedures voort uit een gevarenanalyse, daarom doen we eerst de gevarenanalyse

Ondersteunende documentatie – Dit zijn documenten die u helpen te verbeteren en processen inzichtelijk te houden

Interne Auditors Training Cursus (IATC) – Wij zullen medewerkers opleiden tot Interne Auditor zodat u zelf kunt meewerken aan het onderhouden van uw managementsysteem. Met andere woorden: een periodiek terugkerende toetsing van het management systeem, voldoen wij nog aan de eisen.

Interne Audit – Wordt door ons uitgevoerd nadat bovenstaande stappen zijn afgerond. Tijdens de audit zal onze auditor documentatie beoordelen (beleidshandboek, procedurehandboek, risicoanalyse, ondersteunende documenten) en zal de auditor verschillende medewerkers interviewen. Na de audit wordt een rapport geschreven met daarin corrigerende maatregelen / punten ter verbetering en een algehele conclusie, met aanbeveling voor certificering.

Corrigerende maatregelen – Deze worden na de audit besproken.

Aanwezigheid bij Certficeringsaudit – Bij de certificeringsaudit zullen wij aanwezig zijn.

Wilt u meer informatie? Klik hier om door ons gebeld te worden