ISO Implementatie

Allereerst vindt er een vrijblijvend gesprek plaats om vast te stellen welke norm(en) geschikt zou zijn voor uw organisatie. Daarna sturen wij u een voorstel/contract. Indien u besluit om met ons in zee te gaan ziet een traject er ongeveer als volgt uit: (afhankelijk van de norm).

Hoe kan er een implementatietraject er bij uw bedrijf uitzien?

Stap 1: eerste sessie met een bewustzijnstraining zodat alle medewerkers op de hoogte gebracht worden van het managementsysteem en aansluitend vinden oriënterende gesprekken plaats om een goed beeld te krijgen van de werkzaamheden en de processen

Stap 2: Opzetten van het beleidshandboek, in dit beleidshandboek wordt omschreven hoe uw bedrijf de norm(en) interpreteert en hoe u voldoet aan de eisen van de betreffende norm(en) en worden stakeholders in kaart gebracht.

Stap 3: Het uitvoeren van een risico analyse, met alle afdelingsleiders of alle afdelingen wordt er bepaald wat interne en externe risico’s zijn voor uw bedrijf, hier moeten beheersmaatregelen en eventuele aanvullende beheersmaatregelen getroffen worden om risico’s te mitigeren (risk treatment plan). Een risico analyse is een dynamisch document dat bijgewerkt wordt zodra er zich wijzigingen binnen de organisatie voordoen, of als er verandering in wetgeving plaatsvindt.

Stap 4: Het schrijven van (bestaande) procedures. Alle operationele en managementsysteem processen worden beschreven en vastgelegd in procedures.

Stap 5: Andere ondersteunende documentatie

Stap 6: Interne Auditor Training Cursus (indien gewenst, dit kan ook later) een aantal medewerkers wordt opgeleid tot intern auditor zodat u zelf kunt meewerken aan het onderhouden van uw managementsysteem. Het mooiste is om gedurende het jaar processen te auditen en 1x per jaar een audit uit te laten voeren door ons.

Stap 7: Interne audit door ons uitgevoerd. Documentatie zal beoordeeld worden en medewerkers worden geïnterviewd waarbij de auditor objectief bewijs zal verkrijgen. Na de audit zal een rapport geschreven worden met daarin de bevindingen van de audit, hier zullen corrigerende maatregelen / punten ter verbetering en een algehele conclusie, met aanbeveling voor certificering.

Stap 8: corrigerende maatregelen, deze zullen na de interne audit besproken worden.

Stap 9: Aanwezigheid bij de certificeringsaudit - bij de eerste certificeringsaudit zullen wij aanwezig zijn en daarna ondersteuning geven bij het oplossing van bevindingen zoals door de auditors vastgesteld.

Zet de volgende stap in je organisatie

Address:

Oude Kerkweg 21, 1251 NX Laren

Telefoonummer:

0650670501

E-mail:

quadra@quadraconsulting.nl

Picture of testimonial author
T-Mobile Netherlands has recently been successfully certified for ISO/IEC 27001:2013. In a tremendous effort, the T-Mobile ISMS Team succeeded in a short time, to fulfil all requirements of the standard and this was only possible with the pragmatic and down to earth approach from our ISO advisors, Quadra Consulting, who enabled this success.
Rating: 5 stars
Picture of testimonial author
Operations Director OMG/Mailmedia: ‘Dankzij Quadra hebben we onze bedrijfsprocessen nog efficënter op elkaar kunnen afstemmen. Hierdoor konden en kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening doorlopend verbeteren.’
Rating: 4 stars
Operations Director OMG/Mailmedia

Dringende vragen?    Neem direct contact met ons op: